14 Ιουνίου 2023

Summer English

Παρέχουμε μαθήματα εξοικείωσης με την Αγγλική γλώσσα για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά διαδραστικά μαθήματα με παιχνίδια, τραγούδια και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες […]