Πρόγραμμα σπουδών

Ξεκινώντας τα παιδιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία, 6-7 χρονών, μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση, να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό και άλλων χωρών.

Στο κέντρο μας τα τμήματα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν την γλώσσα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα έτσι ώστε η πρώτη γνωριμία να είναι ομαλή, ευχάριστη και διασκεδαστική για το παιδί. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά οδηγούνται στην σωστή εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και στην απόκτηση πιστοποιητικών τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια για τις σπουδές τους και την αγορά εργασίας.

Οι ενήλικες είτε έχουν κάποια σχετική γνώση της γλώσσας είτε ξεκινούν από την αρχή, έχουν την δυνατότητα είτε ατομικά είτε σε ομαδικό επίπεδο να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την εκμάθηση μιας γλώσσας. Η σωστή επιλογή των βιβλίων και το πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενηλίκων , εγγυώνται την επιτυχία της προσπάθειας τους και την απόκτηση ενός πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ.

Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν σήμερα από τους επαγγελματίες να έχουν ειδικές ανάγκες ανάλογες με το αντικείμενο εργασίας τους. Στο κέντρο μας έχετε την δυνατότητα να μάθετε την ξένη γλώσσα σε συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας εστιάζοντας στην ορολογία, την ακουστική κατανόηση, την προφορική εξάσκηση, την κατανόηση κειμένων και την παραγωγή γραπτού λόγου. Τα προγράμματα μας είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες χρόνου και κόστους για τους σπουδαστές μας. Μερικά μόνο παραδείγματα είναι αυτά που αφορούν  λογιστές, τραπεζικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, τουριστικών επαγγελμάτων, οδηγών ταξί, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, σωμάτων ασφαλείας, μηχανικών, πιλότων, ιπτάμενων συνοδών κλπ.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΒΑΚΕΘΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο GREENWICH UNIVERSITY της Αγγλίας και προσφέρει πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών στις διάφορες ειδικότητες. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με το GREENWICH UNIVERSITY και την UNICERT, φορέα πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Πολλές φορές ερόμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη να επικοινωνήσουμε είτε θέλοντας να βοηθήσουμε κάποιον στον δρόμο είτε ψάχνοντας  για πληροφορίες οι ίδιοι ή ακόμα ψωνίζοντας από ένα κατάστημα σε ένα μας ταξίδι. Δεν έχουμε όμως την ευχέρεια, ούτε αρκετό λεξιλόγιο για να επικοινωνήσουμε.

Με ειδικό πρόγραμμα που στοχεύει ακριβώς στην επικοινωνία μας με βασικούς διαλόγους απαραίτητους στον χώρο εργασίας ή στην καθημερινότητα μας, αποκτούμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε και να νιώθουμε χρήσιμοι και με αυτοπεποίθηση. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στον ελεύθερο χρόνο στων σπουδαστών και στο χρονικό διάστημα της επιλογής τους.