Υπογραφή συμωνιτικού για το πρόγραμμα υιοθεσίας κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Εκδρομή Ρέθυμνο
13 Απριλίου 2016
Mr Magic
1 Ιουνίου 2016

Υπογραφή συμωνιτικού για το πρόγραμμα υιοθεσίας κοινόχρηστων χώρων πρασίνου